Сильная православная молитва о болящих

Содержание

Молитвы о болящем

Сильная православная молитва о болящих

Здесь вы найдете православные молитвы о болящем: ко Господу, к Святой Троице, к Богородице, к святым врачам, а также молитву о болящих детях.

Молитвы о болящем ко Господу

Молитва первая:

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья:

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́, ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м, и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно, моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных, я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу, и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго, си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́: Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й, и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва о болящем Пресвятой Троице

О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитвы о болящем Богородице

Молитва перед иконой «Целительница»:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой «Всецарица»:

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

Ами́нь.

Другая молитва перед этой же иконой:

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящем великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3-й:

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Молитва:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о болящем всем святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих.

Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели.

Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы.

Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящих детях Параскеве Пятнице

Тропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему.

Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: //elefteria.ru/molitvyi-o-bolyashhem/

Молитвы о здравии болящего: сильные православные молитвы

Сильная православная молитва о болящих

С молитвенными словами о здравии больного верующие чаще всего обращаются к самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Блаженной старице Матроне Московской и к Николаю Чудотворцу.

Причина, по которой люди молятся за здравие Всевышнему и Богоматери, понятна и без разъяснения: в иерархической лестнице Высших сил они занимают самые верхние позиции.

В руках Господа сосредоточена судьба всего живого на Земле, в том числе и человечества.

Пресвятая Богородица, давшая этому грешному миру Спасителя, всегда являлась заступницей слабых, укрывала их своих надежным материнским крылом.

К Матронушке и Николаю Угоднику верующие обращают свои просьбы потому, что эти святые в православном христианстве являются одними из наиболее любимых и почитаемых.

Ещё при земной своей жизни Блаженная Матрона и Николай Чудотворец прославились своим даром врачевания, немалому количеству людей помогли обрести чудо исцеления. Свидетельство тому — тысячи историй, записанных в церковных книгах и на православных сайтах (Матрона Московская), сохранившихся в древних рукописях, в христианских легендах и преданиях (Николай Угодник).

Как читать молитву о собственном здравии

Люди, когда у них случаются несчастья, обращают лицо к Небу, даже если до этого никогда не обладали крепкой верой. Господь все прощает и помогает всем. Но каждый задается вопросом, как правильно поступить и что нужно сделать, чтобы мольба об исцелении была как можно действенней.

Мы приходим в храм или церковь, растерянные, ищем помощи у священнослужителей, но чаще всего нам отвечают, что достаточно заказать молебен, сорокоуст, подать записку на поминовении на Литургии и т. д. Для этого достаточно заплатить денег и со спокойной душой идти домой.

Да, церковные мольбы и просьбы чудодейственны, но только та молитва будет услышана и окажется самой чудодейственной, когда человек самостоятельно принимает в ней участие, когда он искренен и открыт.

Молитвы о здоровье себе лучше не только заказывать в церкви и тут же забывать об этом, но и читать самостоятельно, в храме или дома. Помыслы при этом должны быть чисты и открыты, обращаться стоит с покаянием в грехах, с мольбой об исцелении.

Обращаться можно к Господу или к любому Святому, к которому привык обращаться просящий. Также Матрона Московская в болезнях считается великой помощницей. Атмосфера вокруг просящего в этот момент должна быть спокойная, никаких криков, никто не должен отвлекать.

Лучше всего еще зажечь благовония или ладан, они помогают сконцентрироваться и очистить разум. Прочить лучше перед иконой, так как человек обращается прямиком к образу и вера от этого крепнет. В остальном определенных условий нет, советуем только попросить у священнослужителей действенные молитвы или купить молебник, хранить его у кровати и читать молитвы утром и вечером.

Виды исцеляющих молитв

Православных молитв о здравии бесчисленное множество. Помимо общих священных обращений к Богу, апостолам и святителям, есть целая разноплановая структура видов молитв, объединенных общими характеристиками.

Молитвы по возрасту:

 1. при болезнях детей (Симеону Богоприимцу, матушке Параскеве);
 2. при младенческих хворях (матери Млекопитательнице, Богоматери, Параскеве Пятнице);
 3. при старческих недугах (Преподобному Иакову от паралича, Симеону Верхотурскому от болезней ног).

Молитвы, в зависимости от заболевания:

 • при слепоте и глазных болезнях (Димитрию Солунскому, Лаврентию Римскому, равноапостольному крестителю Руси князю Владимиру);
 • при зубной боли (святому Антипе);
 • при женских болезнях (Давиду Гареджийскому) — может молиться муж хворой женщины;
 • в душевных недугах (Иулиании Ольшанской, Никите Новгородскому);
 • от пьянства (мученику Вонифатию, Моисею Мурину);
 • при грыже и болезнях чрева (Серафиму Саровскому, Артемию Веркольскому);
 • при онкологических болезнях (Пресвятой Деве пред иконою «Скоропослушница);
 • от бесплодия (пророку Захарии, Иоакиму и матери Богородицы — Анне);
 • при половом (мужском) бессилии (Роману Чудотворцу, Ферапонту Монзенскому) — может молиться жена за болезного мужа.

Непременные условия для борьбы за здравие христианина

Господь милостив – читая акафист во славу Его, всякий страждущий сможет испросить исцеления для себя и близких.

Нет причины, по которой Всевышний не захочет помочь выздоровлению от хвори, кроме одной – в сердце просящего должно быть место для Бога.

Акафист или молитва о здравии болящего даруют выздоровление в том случае, когда вера будет искренней внутренней сутью, а не лицемерной оберткой. Не помогает молитва тому, кто не принял в сердце своем Всевышнего Покровителя.

 1. Крещение – это акт принятия Святого Духа в свою душу. Чтобы мольбы о здравии были не напрасными, больной должен быть обязательно крещеным. Бывает, что родители сомневаются – крестить ли ребенка, но порой сам факт крещения Духом Святым способствует исцелению. Почему у православных христиан, в отличие от протестантов, обычно крестят детей в раннем возрасте – молитва матери о здоровье чада своего оберегает лучше всякого лекарства.
 2. Читая молитвы о здравии, упоминайте болеющего под тем именем, которым его крестили. В современном мире стало очень распространено, когда мирское имя отличается от того, что упоминается в святцах. Умолить Господа даровать исцеление можно, только обозначая страждущего тем именем, под которым он пришел к Богу.
 3. Исповедь убирает греховную скверну и тяжесть печалей с души больного, позволяет вернуть здоровье волею Господа. Многим болезнь дается в испытание за грехи его. Зачастую покаявшись, человек сразу же встает на путь выздоровления. Этот пункт не касается детей, их непорочные души еще не познали греха, поэтому для ребенка исповедь не есть необходимостью для обретения исцеления.
 4. Причастие имеет величайшую силу – впускает внутрь Святой Дух, который помогает в борьбе со всякой болезнью. Каждой матери Всевышний вернет здоровье ребенка, если она придет к причастию сама и причастит чадо свое, ибо Господь войдет в каждую клеточку своей силой и дарует исцеление. Любому православному человеку Причастие, словно фильтр, очищает тело от хвори. Ибо без власти Святого Духа над телом человека нет исцеления в молитве. Где нет места Господу – там и нет желания принять и силу Его.

Свершение Господних Таинств – залог того, что в вашем сердце будет открыта дорога для чуда. Молясь об исцелении, необходимо дать возможность создателю вам помочь, а залогом этому станет ваша истовая вера. Самый сильный акафист и молитва не в состоянии помочь без искренней отдачи себя Богу.

Молитва о здравии

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», – говорил преподобный Нил, подвижник Синайский.

Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи.

Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?».

И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д.

И оказывается, что проблема жизни и смерти – твоей! – это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать – и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие.

«Но кто же тут болезненно молится? – спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, – Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня. Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы.

Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?!

Псалом 37

 • 1Псалом Давида, в воспоминание о субботе.
 • 2Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.
 • 3Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.
 • 4Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,
 • 5ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.
 • 6Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:
 • 7пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.
 • 8Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.
 • 9Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.
 • 10Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.
 • 11Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною.
 • 12Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,
 • 13и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.
 • 14Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;
 • 15и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.
 • 16Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.
 • 17Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.
 • 18Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.
 • 19Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.
 • 20Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
 • 21Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.
 • 22Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,
 • 22обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Однако далеко не всегда болезни являются наказанием за грехи. Иеромонах Дмитрий (Першин) пишет: «Страдание может иметь свою цель, и даже более высокую, чем участь страдальца. Бог попускает сатане поразить тело Иова проказой для того, чтобы отучить ветхозаветный Израиль от привычки объяснять скорби кого-либо его же грехами и, кроме того, приоткрыть тайну и меру Своей любви, которая будет явлена на Голгофе.

Страдания, которые обрушились на Иова, перевернули его душу. Утратив детей, имущество и здоровье, этот ветхозаветный страстотерпец вдруг как-то иначе начал постигать Самого Бога: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя», – говорит потрясённый Иов Творцу» (Иов 42:5)».

Источник: //ObrjadyMagii.ru/mol/molitvy-o-zdravii-bolyashhego.html

4 сильных молитвы Пантелеймону Целителю

Сильная православная молитва о болящих

4 сильных молитвы Пантелеймону Целителю4.4 (87.75%) 320 голос.

Молитвы великомученику и целителю Пантелеймону о здравии при болезнях и об исцелении больного.

Оглавление

Молитва Пантелеймону Целителю о здравии

«Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в нас болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими.

Болим мы леностию и расслаблением — исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам — исцели ны. Болим, о святый Пантелеймоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях — исцели ны.

Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством — исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим зависитию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве — исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием — исцели ны.

Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью — исцели ны, о святый Пантелеймоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов — исцели ны.

Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни — исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских — исцели ны.

Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия — исцели ны, о милостиве!

От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие — исцели ны, о святый Пантелеймоне!

Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами.

Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.»

Молитва Пантелеймону Целителю об исцелении больного

«Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.»

Молитва великомученику Пантелеймону о здравии болящего

«О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне! Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владьще и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих.

Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Благодарственная молитва Пантелеймону Целителю

«Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных!

Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная.

Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Источник: //pravoslavnye-molitvy.ru/pantelejmonu-celitelyu/

(СОСТАВЛЕНА ПРЕПОДОБНЫМ ГАВРИИЛОМ СЕДМИЕЗЕРСКИМ)

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь! Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз.

Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его. К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея.

Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.

Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, – не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.

О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.
 

Молитва на всякую немощь

Владыко Вседержителю, врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй; брата нашего (имярек) немощетвующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.
 

Об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия возводяй низверженныя, телесныя человеке скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имярек) немощетвующа посети милое тию Твоею, прости ему всякое согрешение воль ное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твок силу с небесе низпосли, прикоснися тедеси, yгacи огневицу, укроти страсть и всякую немощь таяю щуюся, буди врач раба Твоего (имярек), воздвиги его от одра болезненнаго и от ложа озлоблены цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бс есть, еже миловати и спасати ны.

Боже наш, и Тебе славу возсылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу. ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва пресвятой богородице перед ее иконой всех скорбящих радость

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадеждная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, воньми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице, и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняеши, и душам их мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, поели утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякого навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь. 

Молитва великомученику и целителю пантелеймону

О, святый велкомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесный рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 
 

Святителю спиридону тримифунтскому, чудотворцу

Тропарь, глас 1-й Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносне Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший.

Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления!Кондак, глас 2-й Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

МолитваCвятитель Спиридон, епископ Тримифунтский, чудотворец О, великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем, к тебе прибегающим и с верою молящимся, скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия Агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многая грешники к покаянию привел еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви, поющая и сослужащия тебе, имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба. Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси, людей убогих изобильно во время глада напитал еси, и иная многая знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у престола Вседержителя, и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святым бессребренникам косьме и дамиану, чудотворцам

Тропарь, глас 8-й Святии безсребреницы и чудотворцы, посетит немощи наша: туне прилете, туне дадите нам.

Кондак, глас 2-й

Благодать приимше исцелений, простираете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии: но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир исцеляюще чудесы.МолитваСвятые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан Асийские

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане! Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите.

Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают.

На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте: такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати. Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочестии же преспевающия, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. 

 

По наступлению исцеления

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в людех (ср.: Мф.

4, 32), яко помиловал мя еси, грешного, и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим.

Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моей окаянной и во славу Твою со безначальным Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 

Источник: //pravoslavnost.ucoz.ru/publ/molitvoslov/molitvy_na_potrebu/molitvy_o_boljashhem/52-1-0-194

Мощные православные молитвы о здравии болящего: 7 сильных псалмов

Сильная православная молитва о болящих

28.11.2017

Наиболее часто молитвы о здравии болящего обращены к Богородице или Иисусу Христу, а также Николаю Чудотворцу и Блаженной Матроне. Здоровье является одним из самых важных аспектов человеческой жизни.

Все наши успехи и достижения зависят от состояния здоровья.

В случае, если ваш близкий человек болен, молитва о его здравии может помочь ему справиться с болезнью, и святые,к которым вы обращались, направят своё благословение на его исцеление и улучшение его жизненной ситуации.

Обращаясь к святым за помощью, необходимо быть непреклонно уверенным в своей вере и искренне болеть душой за того человека, за здоровье которого вы молитесь. Всемилостивый и любящий Бог обязательно поможет вам и вашим близким, а святые, через которых вы обращаетесь, помогут вашей молитве дойти до Бога.

Будьте искренни в молитве, молитесь болезненно, болейте душой за того человека, за которого молитесь, и ваш молебен, псалом или молитва будут иметь силу и будут обязательно услышаны Богом. А он в свою очередь откликнется на ваши просьбы и мольбы, и дарует благодать исцеления вам и вашим близким.

Святые отцы указывали несколько духовных причин болезни человека

«Неужели, скажешь, все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и от беспечности… Случаются болезни и для нашего испытания в добре»,

— учил святитель Иоанн Златоуст.

Он же, вспоминая историю праведного Иова, объясняет:

«Бог часто попускает тебе впасть в болезни не потому, что Он оставил тебя, но чтобы более тебя прославить. Итак, будь терпелив».

«Посылает Бог иное в наказание, как епитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтобы терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтобы очистить от какой страсти, и для многих других причин»,

— говорил святитель Феофан Затворник.

А ещё мы учимся у святых доверию к Богу, пославшему нам болезнь, терпению в несении страданий, правильному отношению к врачам, у которых ищем помощи.

В молитве иконе «Всецарица», к которой часто прибегают онкобольные, есть слова:

«Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего!»

И священномученик Арсений (Жадановский) наставлял:

«Болящий, имей такое расположение сердца: всё в руках Божиих — и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи, всё дал на службу человеку: Ты даровал нам и врачебную науку и докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь мне! Твёрдо верю, что если Ты, Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет».

Святые отцы призывают во время болезни проявлять терпение не только отсутствием ропота, но прежде всего — благодарением:

«С одра болезни приносите благодарение Богу… Благодарением притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение!»

— призывал Игнатий (Брянчанинов).

Давайте же учиться сердечно молить Бога о здоровье духовном и телесном, причём не только своём и близких, а всех, кто нуждается в нашей помощи.

Молитва в болезни

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал:
не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был.

Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония;знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание,

но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему.

Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь,как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратилсявсем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему,и жив был для исполнения святых Твоих заповедей,для спокойствия моих родных и для моего благополучия.

Аминь.

Молитва болящей

Господи, видишь Ты мою болезнь.Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость.Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов.Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре.Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!

Слава Богу за все!

Молитва благодарственная, святого Иоанна Кронштадского, читаемая после исцеления от болезни

Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Отца,едине изцеляяй всяк недуг и всяку язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго

и избавил еси мя от болезни моей, не попустив ей развиться и умертвить меня по грехам моим.

Даруй мне отныне, Владыко, силу твердо творить волю Твою во спасение души моея окаянныяи во славу Твою со Безначальным Твоим Отцем и Единосущным Твоим Духом,ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Молитва за немощного и неспящего

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею,персть взем от земли и образом Твоим почтивый его,явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота,

и крепость душевную и телесную.

Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа,и посети раба Твоего (имя) , даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию:

яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен.

Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение,и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

Источник: //belli-portelli.com/molitvy/molitva-o-zdravii-bolyashhego.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.