Молитва о болящих ко господу нашему иисусу христу

Содержание

Молитвы о болящем

Молитва о болящих ко господу нашему иисусу христу

Здесь вы найдете православные молитвы о болящем: ко Господу, к Святой Троице, к Богородице, к святым врачам, а также молитву о болящих детях.

Молитвы о болящем ко Господу

Молитва первая:

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (имя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное.

Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (имя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́.

Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая:

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи.

Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия.

Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья:

Тропарь, глас 4

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́, ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стpа́ждущим pабо́м Твои́м, и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней, и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно, моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих и сме́ртною ра́ною уя́звленных, я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу, и рассла́бленнаго на одре́ носи́маго, си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих посети́ и исцели́: Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й, и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва о болящем Пресвятой Троице

О, премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитвы о болящем Богородице

Молитва перед иконой «Целительница»:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед иконой «Всецарица»:

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки.

Ами́нь.

Другая молитва перед этой же иконой:

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящем великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3-й:

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5-й:

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоняя присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Молитва:

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва о болящем всем святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих.

Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели.

Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы.

Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы.

Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о болящих детях Параскеве Пятнице

Тропарь, глас 4-й:

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же немощь отвергши, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо радующися иду ко Христу, Жениху моему.

Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак, глас 3-й:

Всесвятое и непорочное мучение принесши, яко вино пречестное, безсмертному Жениху Христу, ангельское ликостояние возвеселила еси и победила еси демонския козни: сего ради тя честно верою чтим, мученице Параскево, многострадальная.

Молитва:

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия!

О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://elefteria.ru/molitvyi-o-bolyashhem/

Молитва о здравии. Как молиться о больном

Молитва о болящих ко господу нашему иисусу христу

«В болезнях, прежде врачей и лекарств, пользуйся молитвой», – говорил преподобный Нил, подвижник Синайский.

Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, особенно с тяжёлой или смертельной, разворачиваются лицом к Небу. Они интуитивно чувствуют, куда им надо идти, у Кого искать помощи.

Но так велик остаётся соблазн лёгкого, понятного пути, особенно когда нас к нему подталкивают. Увы, часто даже в храме.

Приходит человек растерянный, напуганный диагнозом, в ближайшую церковь, спрашивает: «Что делать?».

И ему объясняют, что весьма богоугодно заказать сорокоуст о здравии, поминание на псалтирь в монастыре, молебен, подать записочку о поминовении на Литургии, особенно на проскомидии и т.д.

И оказывается, что проблема жизни и смерти – твоей! – это всего лишь вопрос цены. Сделал «всё, что ПОЛОЖЕНО» человек и не задумался даже, кем положено, для чего?

Нет, конечно, всё это надо делать – и записочки подавать, и молебны заказывать. Великая, особая сила заключается в церковной молитве. Но надо помнить, что молитва эта усиливается тысячекратно, если Вы сами принимаете в ней участие

«Но кто же тут болезненно молится? – спрашивает святитель Феофан Затворник женщину, просящую о больной дочери, – Бог внимает молитве, когда молятся болящею о чём-либо душою. Если никто не воздохнёт от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня.

Только и есть тут ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если нет, то и ваша вера безмолвна… Вы заказали, но, дав деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч все заботы… Болящего о больной никого и нет.

Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о тех, коих поминают на молебне… Да и где им на всех наболеться?! Другое дело, когда вы сами на молебне или в церкви на Литургии, когда поминается Н.

на проскомидии… Тогда ваше болезнование берётся молитвою Церкви и быстрее возносится к Престолу Божию… и самую молитву Церкви делает болезнующею, хотя служащие и не болят… Так видите, в чём сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите душою о болящей…»

Молитва о здравии –  о чем молиться и как?

Только о чём молиться и как?

«Болезни есть крест, он прожигает грехи, которые мы и грехами не осознаём. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях.

И пройти через горнило их предстоит каждому христианину… ибо несть человека, который жил бы и не согрешил… Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял», – писал одному из своих просителей старенький, больной архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Святые отцы учат, что главнейшее средство для исправления духовных причин недугов – молитва и покаяние. Но сила и ценность святости для нас состоит не в том, что подвижники благочестия выдают инструкции: «Прочти эти слова, и они, как заклинание, исполнят твоё желание».

Святые подают нам ПРИМЕР – сокрушения о грехах, молитвы, подвига самой жизни. Они были такими же, как и мы, так же болели, так же страдали, так же искали Бога… Так, да не так – чистым сердцем. Именно поэтому мы и читаем молитвы угодников Божьих как свои – они точнее, чем мы сами способны выразить наши чувства, а главное, – их направить.

Таковы и Псалмы святого царя-псалмопевца Давида. Если бы мы могли от сердца молиться так:

Телекомпания «Глас»

Молитва о здравии. Псалом 37

1Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.
3Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.
4Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,
5ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.

6Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:
7пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.
8Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.
9Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.

10Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.
11Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною.

12Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,
13и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.
14Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;
15и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.

16Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.
17Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.
18Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.
19Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.

20Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.
21Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.
22Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,
22обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Источник: https://www.pravmir.ru/molitvy-o-zdravii/

Молитва Господу Богу

Молитва о болящих ко господу нашему иисусу христу

Молитва Господу Богу способна творить настоящие чудеса в земной жизни. Молитвенное обращение способно исцелять, с его помощью можно встать на правильный жизненный путь в жизни, молитва помогает стать счастливым, она является надежной защитой от негативного влияния недобрых людей.

Самые сильные молитвы к Господу Богу на всякую потребу

Существует очень много сильных молитв к Господу Богу. Они бывают универсальными, но при этом некоторые из них можно использовать только в конкретных случаях.

Молитва о здравии, об исцелении болящего

Молитва к Господу Богу о здравии болеющего человека обладает великой силой. Молиться в этом случае можно не только в храме, но и дома. Возносить молитву о здравии и исцелении можно не только за себя, но и за другого человека.

Главное делать это искренне и с верой в то, что бог обязательно вас услышит:

«О Господи, Создатель всего окружающего мира, Ты Всемогущий и Всемилостивый!Я помощи Твоей прошу, даруй мне, Рабу (-е) Божьему (-ьей) (имя) (можно назвать имя другого человека, за которого возносится молитва) полное выздоровление. Омой мою кровушку своими целительными лучами. Только на твою помощь надеюсь и молю о твоей милости.

Силою своею чудотворною верни мне здоровье. Перстами ангелов своих прикоснись к телу и душе моей, исцели меня и здравием наполни. Укажи мне дорогу для спасения, исцеления и выздоровления. Прошу Всемилостивый и Всемогущественный, Господь наш избавления от болезни и укрепления веры моей. Да услышь просьбу мою и не оставь ее без ответа.

Аминь».

Перед любой операцией молитва Господу Богу является обязательной для каждого верующего человека. Прежде всего, она позволит успокоиться и вселит надежду на благополучный исход. Одной из самых сильных является ниже представленная короткая молитва. Ее можно начинать в течение нескольких дней перед оперативным вмешательством, а также непосредственно перед операцией.Молитвенный текст в силу простоты очень легко запомнить, он звучит следующим образом:

«Господи Боже наш единственный, спаситель рода людского Иисус Христос! В день своего испытания телесного, направленного на борьбу с хворью угрожающей, я тело и душу Тебе полностью доверяю.

Спаси и помоги, не позволь скверне завладеть моим телом, отгони от меня беды и напасти, не позволь немощи наполнить тело мое, помоги пережить операцию и благополучно подняться после операции. Помоги лекарю моему сделать все правильно, да пусть не дрогнет рука его. Господи Всевышний, ниспошли милость Свою на меня.

Прости все мои вольные и невольные прегрешения, но все свершенные по неразумению и направить на путь истинный. Не позволь уснуть вечно. Аминь!»

Всем известно, что молитва матери отличается особой силой. Она способна защитить ребенка, независимо от его возраста, от любых напастей и болезней. Важно молится о детях каждый день, но делать это можно в любое время. Искренняя молитва матери Господу Богу обязательно будет услышана и помощь чаду придет в нужное время.

Для ежедневного моления о детях можно использовать такую молитву:

«Великий и Всемогущий, Господи Всевышний, Ты источник даров и милости для всех живущих людей. От Тебя исходит благо, и ты даруешь нам грешным надежду. Я мать и благодарю Тебя за то, что испытала чувство материнства. Молю тебя за благополучие своих детей, прилежно преклоняюсь и искренне в своих грехах раскаиваюсь.

Ты Всевышний даровал жизнь моим детям и принял их святым крещением, чтобы они шли праведным путем и достигли Царства Небесного. Сбереги и защити моих детей своей благостью до конца дней их. Истинный только Ты, да святится имя Твое. Помоги мне, Господи, воспитать их по заповедям Твоим во славу имени Твоего и на пользу всем.

Даруй мне, Господи, терпение и силу, чтобы я всегда могла понять и простить своих детей. Господи Великий, просвети их благим светом Твоей Премудрости, вложи в их души искреннюю любовь. Пусть в душах их и сердцах родится страх и отвращения к любому беззаконию. Укрась, Господи, целомудрием и честностью их души. Защити их от клеветы и оговоров несправедливых.

Избавь их от тщеславия и всякой мерзости. Пусть мои дети преуспевают в добродетелях и святости, любви и благочестии. Направь своего Ангела-хранителя к ним, чтоб каждую минуту он находился с ними рядом. А если так случится, что детям моим придется в этой жизни согрешить, не отвернись от них, Господи. Будь к ним милостив, прими их искреннее покаяние и очисти их души.

А после этого направь на истинный путь и защити от соблазнов мира окружающего. Избавь моих детей от бед и горестей, от скорби и болезней и от разных опасностей. Даруй мне веселье и радость от благополучия детей моих. Аминь».

Хорошая работа – важное условие благополучия и успешности человека в современном обществе. Поэтому вполне объяснимо то, что каждый из нас мечтает получить выгодное предложение, но, к сожалению, это не всегда удается. Выгодные вакансии расходятся очень быстро. Кроме того реалии нашей жизни таковы, что легче потерять работу, чем ее найти.

Помочь найти хорошую работу может сильная молитва к Господу Богу. Но следует помнить, что она будет услышана только в том случае, если в душе молящегося человека присутствует искренняя вера, и он уверен в том, что его мольба будет услышана.

Необходимо уединится в отдельной комнате, зажечь церковную свечу и сесть напротив иконы Иисуса Христа. Вначале следует прочитать молитву «Отче наш».

А затем нужно помолиться, используя следующее молитвенное обращение:

«Господь Бог, Отец Небесный! Обращаюсь к тебе с просьбой, помочь найти мне работу для души и для собственного благополучия.

Я во благо всех людей и для твоего прославления мечтаю реализовать все свои природные таланты.

Молю Тебя, Всевышний, сделай так, чтобы мне работа новая не только хороший доход приносила, но и радость неимоверную доставляла. Чтобы в ней я находил утешение и смог приносить пользу для всех. Аминь».

Очень важно после прочтения такой молитвы покаяться в своих ведомых грехах, а также попросить прощение у Бога за то, что вы могли совершить неведомые греховные деяния по неведению своему. Сделать это можно в произвольной форме. Главное, чтобы все слова мольбы были искренними и исходили из глубины души.

Молитва о замужестве

Молитва о замужестве – очень важное молитвенное обращение. Это связано, что оно направлено не только на устройство отдельно взятой судьбы, а на общее благополучие рода и о его продлении.

Сильная молитва звучит следующим образом:

«О, Всеблагий и Всемилостивый Господи! Я искренне верую, прославляю деяния твои, исполняю во всем твою святую волю и знаю, что ты Святой и Всесильный. Мое счастье личное земное зависит только от тебя. Так отдаю же себя полностью в твое управление. Бог мой и Создатель мой наполняй сердце мое, знай, что угождать я хочу только тебе одному.

Сохрани меня от гордости и себялюбия, пусть моими главными украшениями станет скромность и целомудрие, а разум будет постоянным спутником в моей жизни. Праздность – это грех, так даруй мне трудолюбие и благослови труды мои во благо.

Закон Твой повелевает жить земным людям в честном супружестве, так прошу приведи меня к этому званию для исполнения предназначения Своего. Ты, Всевышний, сам создал человеку жену в помощницы, благословил семью и , чтобы люди они росли и множились, землю населяли. Смиренно тебе молюсь об этом всем своим сердцем девичьим.

Прошу тебя даруй мне супруга честного и благочестивого, чтобы дружно мы жили в любви и в согласии, чтобы прославляли Тебя, Всемилосердного Бога. Аминь».

Современный мир невероятно жесток. В нем очень часто можно столкнуться с завистью и ненавистью. Такой негатив может нанести большой вред. Поэтому вопрос о том, как защитится с помощью молитвы, интересует многих.

Сильная молитва звучит следующим образом:

«Господи Иисусе Христе, сыне Божий Спаситель всех людей. Прошу тебя оградить меня, раба (-у) Твоего (-ю)(собственное имя) от взгляда недоброго и вражеского помысла. Прошу тебя защитить меня от злобы людской и черной зависти.

А если не удалось мне уберечься, то изгони из души моей проклятия страшные, порчу наведенную и дурной сглаз. Пусть очистится мой жизненный путь от всего недоброго и всякой заразы. Сделай так, чтобы от хворей из-за людей недобрых я не страдал, не переживал боли, преследований и прозябаний.

Господи Боже, Всемилосердный отпусти мне все прегрешения, даруй мне Свое благое прощение. Аминь!»

Слушать молитву «Благослови, душе моя, Господа»:

Скачать в МР3: Blagoslovi_dyshe_moja_Gospoda.mp3 [550,04 Kb] (cкачиваний: 31)

Нужно обязательно молитвами благодарить Бога за помощь и заступничество. Для этого используются специальные благодарственные молитвы.

Текст благодарственной молитвы

Благодарить Господа в любое время можно такими простыми молитвенными словами:

«Господи, я, благодарю Тебя, за свою хорошую жизнь, наполненную ярким светом, за то, что в душе моей присутствуют прекрасные чувства, за то, что я могу проявлять милосердие и сострадание к другим.

Я славлю Тебя и благодарю, за то, что прислушиваясь к Твоим наставлениям я реализую все самые заветные мечты. Я благодарю Тебе за ниспосланную Тобой свою плодотворную жизненную тропу и за возможность выполнить свое предназначение.

Я благодарен Тебе за то, что в моей семье царит спокойная атмосфера, наполненная любовью и взаимопониманием, за то, что в дом мой приходят только искренние и добрые люди. Благодарю Тебя за все блага, которые Ты мне даруешь в этой жизни.

Я радуюсь жизни, и принимаю окружающий мир с открытой душой. Верую, что ты поможешь мне идти по верному пути и наполнишь меня своей великой мудростью. Аминь».

Благодарность, выраженная Всевышнему в молитвенном тексте, подобна лучику свету, который изгоняет из души тьму. Можно не только молиться самому, но и заказать благодарственный молебен в храме.

Благодарственная молитва всегда носит очистительный характер. После нее человек избавляется от злобы и ненависти.

Благодарственной молитвой верующий всегда утверждает, что он усвоил Господом ниспосланные уроки и сделал правильные выводы.

В молитвенном тексте благодарственной направленности всегда акцентируется внимание, на том, что человек благодарит Бога за дарованную жизнь и тот окружающий мир, который создал Бог.

Благодарственные молитвенные тексты возносятся не только за полученную в жизни щедрость, здоровье и благополучие. Обязательно следует благодарить за Божий гнев и возможное наказание за свершенные прегрешения. Следует понимать, что ниспосланные Богом жизненные скорби – это испытание для человека, но оно всегда открывает путь к спасению души.

К каким святым произносят хвалу

Благодарственные молитвы читаются разным святым. В этом случае нужно прислушиваться к своей интуиции, чтобы выбрать правильную молитву. Особенно популярными являются молитвы Ангелу Хранителю.

Одна из таких молитв звучит следующим образом:

«Я, Раб (-а) Божий (-ья) (собственное имя) обращаюсь с благодарностью к своему защитнику, Богом назначенному, своему Ангелу-Хранителю.

Преклоняю колени и благодарю небесного ангела за его поддержку в самых сложных жизненных ситуациях. Благодарю за то, что он постоянно ходатайствует за прощение моих прегрешений, по недомыслию свершенных.

Возношу благодарственные слова за то, что он всегда присутствует рядом со мной и в бедах и в радостях. Аминь».

Очень часто благодарственные молитвы читаются в адрес Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца. Следует понимать, что перед тем как, обращаться с просьбой и мольбой к кому-либо из Святых, обязательно нужно вознести благодарственную молитву.

Покаянная молитва Господу нашему Иисусу Христу

Ни один человек на земле не может считать себя абсолютно безгрешным. В Библии говорится, что все люди на земле грешники, и каждый из нас должен это признать. Поэтому обязательно нужно прощения у Бога свои ведомые и неведомые прегрешения. Очень важно помнить о том, что покаянная молитва должна исходить из глубины души.

Любая молитва покаяния, направленная к Господу по своей сути является смиренным раскаянием в содеянном. Жизнь наша поневоле заполнена грехом и именно из-за этого мы заслуживаем вечного наказания. Но Бог Милостив, поэтому мы можем попросить покаяния, после чего он отпустить наши грехи и даст надежду на Царствие Небесное.

В любой покаянной молитве всегда содержится подтверждение того, что мы осознаем, что Бог любит людей, ведь он является их Создателем. Как доказательство – Он прислал на землю Сына Своего Иисуса Христа, который раскрыл человечеству истину. Прожив безгрешную жизнь, Иисус пережил страшные мучения и умер, распятым на кресте, понеся наказания за все грехи людей.

Молитва о прощении грехов своих

Лучшая покаянная молитва покаяния – это та, которая наполнена искренностью и исходит из глубины души.

В момент покаяния человек должен обязательно осознавать свою греховность и иметь душевную надежду, что все грехи будут прощены Всемилостивым Господом. Можно обращаться к Богу с покаянием своими словами, особенные слова не обязательны.

Просто нужно просить Господа отпустить вам грехи. Если это будет искренним пожеланием, то Всевышний вас обязательно услышит.

Но, тем не менее, некоторые священники рекомендуют выучить хотя бы одну покаянную молитву в церковном варианте. Такие молитвенные тексты отличаются тем, что были написаны в соответствии с наставлениями святых, поэтому обладают большим действием.

Одной из самых сильных молитв считается следующая:

«Я, Раб (-а) Божий (-ья) (собственное имя) вручаю собственное тело и душу в руки Тебе, Господи. Я верую всем в Твое великое милосердие. Все мои дела и чувства тебе видны, я всю душу открываю и ничего не скрываю.

Я понимаю, все в моей жизни зависит только от Тебя, ты управляешь течением моей жизни и всем происходящим в ней. Только ты знал день моего рождения и знаешь день моей кончины. Ты, Премилосердный Господь, благость твоя неоспорима.

Так прошу тебя простить мои грехи, свершенные по неведения и неразумению. Даруй мне спокойствие и поддержку Свою. Защити меня, не дай пойти по греховному пути, направь на путь истинный. Даруй мне возможность исправить жизнь свою грешную. А если прогневлю тебя, то прислушайся к моему покаянию.

Закрой меня от бесовских искушений. Чтобы кончина моя была праведной, и мог я иметь надежду на Царствие Божье. На Страшном суде прояви ко мне милость свою. Аминь».

Скачать в МР3: Tu_prosti_nas_Gospodi.mp3 [2,45 Mb] (cкачиваний: 28)

Источник: http://psy-magic.org/molitvy/875-molitva-gospodu-bogu.html

Молитвы Господу Иисусу Христу — о помощи, исцелении, защите от зла

Молитва о болящих ко господу нашему иисусу христу

Господь Иисус Христос — центральная фигура в христианской религии. Это реальная историческая личность и в то же время — Сын Бога Отца, принявший на себя человеческую плоть.

Он сошел на землю, чтобы спасти грешников. Поэтому верующие часто молятся Иисусу Христу. Сын Божий наставляет на путь праведности, творит чудеса, обновляет душу человека.

Своей земной жизнью Он показал, каким должен быть Человек.

Почему Иисус наш спаситель

Христос является вторым лицом Святой Троицы — Сыном, при этом сочетая божественную и человеческую природу. Он ощущал все, что свойственно обычным людям — жажду, голод; радовался, испытывал усталость, справедливый гнев (когда изгонял торговцев из Храма), печаль (узнав о смерти Лазаря, Господь заплакал). Только грехи, которые люди унаследовали от Адама, не свойственны Сыну Божьему.

Иисуса называют Спасителем, ведь Он избавил человеческий род от вечной смерти. Это Мессия, о котором писали ветхозаветные пророки. Многие иудеи ожидали, что Божий  посланник явится как царь, сильный и славный, начнет золотой век в истории Израиля. Но скромный проповедник из Назарета не оправдывал ожиданий церковной верхушки. Это не помешало Христу исполнить божественный план.

 • Господь зачат сверхъестественным путем — от Девы Марии и Святого Духа. Будучи человеком, остался Богом.
 • При правлении Понтия Пилата безвинно осужден и казнен — распят на кресте.
 • Христос умер и на третий день воскрес из мертвых.
 • После непродолжительного пребывания с учениками, Иисус вознесся на небо, где и пребывает с Богом Отцом.
 • Христиане ожидают Второго пришествия, всеобщего воскресения мертвых, Страшного суда и вечной жизни.

Иисус — великий учитель. Пояснял Священное Писание при помощи притч, давал множество мудрых наставлений. Ими следует руководствоваться в жизни. Каждый последователь Иисуса должен проявлять любовь к ближнему, иметь твердую и чистую веру, всегда поступать по совести, стремиться к духовному возрастанию, изучать Священное Писание.

Верующим положено возносить молитвы Господу как минимум дважды в день — после пробуждения и перед сном. Это способ общения с Ним. Желательно также молиться перед едой, началом каждого дела — неважно, какого именного, в жизни все должно быть освящено.

Самая главная молитва Иисусу Христу

Богу не нужны человеческие восхваления. Верующие обращаются к небесам ради собственного духовного совершенствования. Христос велел нам так поступать. Он произнес самую главную молитву Спасителю — «Отче наш». Ее слова всем известны с детских лет.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа во веки. Аминь».

Что же дает христианам повторение святого текста? Много полезного для души и земной жизни:

 • Позволяет совершать служение Господу, согласно 1-й заповеди;
 • Помогает подготовиться к ответственным событиям в жизни;
 • Дает духовные силы для борьбы с искушениями;
 • Следуя наставлениям Христа, люди подают положительный пример своим детям, а также братьям и сестрам по вере.

В молитве Господней содержатся все самые важные прошения, которые могут быть у человека. Недаром ее текст приводится в Евангелии. Эти слова необходимо знать наизусть. Сегодня, когда вера очень оскудела, нужно использовать и другие священные тексты.

Когда молитесь о помощи, важно помнить, что просьба не должна противоречить христианским заповедям. Только в таком случае можно надеяться на то, что она будет исполнена. Многим не удается заставить себя с энтузиазмом обращаться к Богу каждый день, что ведет к разочарованию. Но святые отцы не советуют опускать руки. Человек состоит из трех частей:

 • Дух — это самое важное, что роднит человека с Творцом. Он имеет божественную природу. Духовное должно преобладать.
 • Душа — придает индивидуальность. Является источником эмоций, переживаний; она оживляет телесную составляющую.
 • Тело — временная смертная оболочка. Призвана подчиняться и служить духу. Но когда баланс нарушается, тело начинает главенствовать и диктовать душе свои правила. Поэтому так важно постоянно пребывать в общении с Богом, возрастать духовно.

Когда плоть занимает главенствующее положение, становится очень тяжело соблюдать посты, церковные установления. Христианин больше не думает о том, как угодить Сыну Божьему.

У такой личности на первом месте явления низшего порядка, и это необязательно что-то связанное с плотскими грехами (хотя обычно они присутствуют). Просто место Творца занимают развлечения, погоня за достатком, самолюбование и т.п.

Такой «верующий» отдаляется от царствия небесного.

Иисусова Молитва

Но бороться за свою духовность можно и нужно. Средство очень простое — повторять священные слова. Чем больше христианин проводит времени в молитве к Иисусу Христу, тем сильней становится его духовная составляющая.

Существует совершенно особенная монашеская мудрость, которая собиралась и передавалась столетиями. Это умение в любой момент сосредоточиться на произнесении молитвы — исихазм. Сам человек может заниматься другим делом, но ум и душа его единодушно заняты произнесением:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня (мя) грешнаго (грешную).

Чтобы упражняться, впрочем, необязательно отказываться от всего, уходить в монастырь. Многие современные монахи живут в миру, что не мешает им духовно возрастать.

Святой Симеон вот как советует общаться с Богом, чтобы быть услышанным:

 • Необходимо остаться в уединении. Сесть, закрыть глаза.
 • Дыхание должно быть спокойным.
 • Сознание необходимо направить в область сердца, при этом повторять слова молитвы очень тихо — лишь губами или просто разумом.
 • С терпением и спокойствием отгонять все другие мысли.

Упражнение праведник советует проделывать по возможности чаще. Все же лучше взять благословение у духовника на чтение Иисусовой молитвы. Главное, следует избегать ощущения гордости, самолюбования, сознания себя великим молитвенником. Только так можно не впасть в дьявольские искушения.

Текст Иисусовой Молитвы

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй меня́ гре́шнаго (гре́шную).

Го́споди, Иису́се Христе́, поми́луй меня́.

Го́споди, Сы́не Бо́жий, поми́луй меня́.

Это очень сильные слова, которые помогут в разных жизненных обстоятельствах:

 • Исцеляют от болезней — с похожей фразой обратился к Иисусу слепой, которого Спаситель исцелил в Иерихоне (Евангелие от Марка, 10 гл. стих 46).
 • Дают защиту от врагов — как невидимых, так и вполне реальных.
 • Помогают отогнать сильные искушения.

Краткий текст может заменить все молитвы, кроме «Отче наш» и Символа веры. Он провозглашает Иисуса Сыном Бога; в нем есть прошение об отпущении прегрешений. Звучит просьба о помощи в борьбе с демонами. Благодаря мощной духовной силе верующий становится цельной натурой. Таким образом воспитывается постоянная память о Создателе, человеческое существо устремляется к Нему целиком.

Самые сильные молитвы Господу Иисусу Христу

Перечислить все тексты, которые обращены к Сыну Божьему в одном материале невозможно. Но остановимся на самых известных и необходимых.

Акафист Иисусу Сладчайшему

Дивный по своей красоте образец церковной поэзии, превозносящий все достоинства Богочеловека Христа. Помогает прогнать уныние, грусть, исцеляет телесные недуги.

Можно читать или напевать, если получается. Используется вместо благодарственных молитв. Имеет очень древнее происхождение.

Ученым не удалось установить автора, но прекрасные слова, несомненно, написаны по вдохновению Духа Святого.

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное; Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое. Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая; Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое. Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние; Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние.

Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че; Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще. Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че; Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий. Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие; Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Молитва Иисусу Христу о детях

Забота о семье это святая обязанность каждого порядочного человека, даже если он не верит в Бога. Приход в мир является особым благословением Творца. Поэтому до конца дней родители просят защиты для любимых отпрысков, заступаются за них, стараются передать духовное наследие. И такие просьбы обладают особой силой.

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй.

Молитва на все случаи жизни

Не всегда под рукой тексты из молитвослова. Враг человеческий насылает искушения в разное время, при различных обстоятельствах. Поэтому духовные отцы советуют краткие обращения выучить наизусть — пригодятся в экстренных случаях. Иногда достаточно одного молитвенного воздыхания, чтобы на душе стало легче.

Господи Иисусе Христе, Боже мой, покрый мя и раб твоих (имена) от злобы супостата нашего, зане сила его крепка, естество же наше страстно и сила наша немощна. Ты убо, о Благий, сохрани мя от смущения помыслов и потопа страстей. Господи, Пресладкий мой Иисусе, помилуй и спаси мя и рабов Твоих (имена).

Молитва демонстрирует веру в Бога. Она начало и суть духовной жизни. Следует прибегать к ней в радости и печали, недоумении и болезни. Господь обязательно пошлет то, что вам необходимо — надо только попросить.

Благодарственная молитва Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, милость Которого безмерна и человеколюбие — неизмеримая пучина!

Мы, припадая к Твоему величию, со страхом и трепетом, как недостойные рабы, приносим благодарение Тебе о милостях, оказанных нам.

Как Господа, Владыку и Благодетеля, мы Тебя славим, хвалим, поем и величаем и, припадая, снова благодарим!

Твое несказанное милосердие смиренно молим: как ныне Ты принял наши мольбы и исполнил их, так и в будущем дай нам преуспевать в любви к Тебе, к ближним и во всех добродетелях.

И сподоби нас всегда благодарить и славить Тебя вместе с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, благим и единосущным Твоим Духом.

Аминь.

Молитва Иисусу Христу об исцелении

Господи Иисусе Христе, пусть будет милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрой от всякого зла, отведи от них всякого врага, открой им уши и глаза, даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы создания Твои, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего, и наставь их на путь заповедей Твоих, и научи их, Отче, творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Аминь.

Молитва Иисусу перед началом всякого дела

Господи, Иисусе Христе, Единородный Сыне Безначального Твоего Отца, мы многократно убеждались в истинности Твоих слов, что без Тебя мы ничего не способны сделать.

Поэтому смиренно припадаю к благости Твоей:

помоги мне, грешному, это дело, мною начинаемое, совершить с Твоей помощью и во славу Твою и Твоего безначального Отца, с Которым Ты благословен с Пресвятым Духом во веки.

Аминь.

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе.

Владыко неба и земли!

Отче щедрот и милосердия, любви неизследимая пучино!

Ты Своим Промыслом содержишь всю тварь, приклони Свое Милосердие к молению нашему, обнови сердца наша любовию Твоею и водрузи мир и радость и веселие в житии нашем.

О, Боже правый!

Ум наш просвети и исцели от помыслов лукавых и греховных, от всех беззаконий наших.

Настави нас на путь истиннаго смирения, кротости и любви, да источаем мир, любовь и милосердие к ближним.

Сохрани в добродетели, Боже, души наша.

Мир мирови Твоему даруй, Господи, и умири жизнь нашу.

Господи, помилуй нас и спаси души наши, яко благ и милосерд и человеколюбец.

Аминь.

Молитвы Господу Иисусу Христу — о помощи, исцелении, защите от зла was last modified: Апрель 24th, 2018 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитвы Господу Иисусу Христу…

Загрузка…Читайте далее:

 • Иисусова молитва – текст, как правильно молиться

Источник: https://bogolub.info/molitvy-gospodu-iisusu-xristu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.